Tips och råd

Här har vi samlat tips och råd för er som är inspirerade att bygga nytt, om eller till. Tänk exempelvis på bygglov och andra bestämmelser innan du startar. På Boverkets hemsida (länk) kan du hitta lättillgänglig information eller så vänder du dig till din kommun. Kom ihåg att vår byggingenjör kan hjälpa dig med ritningar och stötta dig i bygglovsprocessen.

Bygglov när du ska bygga nytt, om eller till

Du behöver oftast bygglov när du ska bygga nytt, göra om eller bygga till. Det kan gälla för yttre förändringar på fasad eller tak. Bygglov kan i många fall även krävas vid uppförande av plank, altaner eller uterum.

Det är byggnadsnämnden i din kommun som avgör om ett bygglov behövs, det är också hos byggnadsnämnden du ansöker om bygglov. Det görs genom en skriftlig ansökan innehållande uppgifter och ritningar som krävs. När din ansökan är granskad och mottagen, prövas den. Din ansökan kan sedan beviljas eller avslås. Avslås den finns möjlighet att överklaga men beviljas den hålls ofta därefter ett tekniskt samråd. Därefter får du ett startbesked och då kan du sätta igång.

 

Minst en gång under tiden för bygget ska någon från byggnadsnämnden besöka byggarbetsplatsen. Oftast hålls ett slutsamråd efter byggnationen är avslutad. När byggnadsnämnden sett att du uppfyllt alla krav får du ett slutbesked och kan först då börja använda det du byggt. Läs mer i Boverkets guide för bygglov.

Misstänker du föroreningar i fastigheten?

Om du planerar att bygga eller riva är det viktigt att du tar reda på om det kan finnas föroreningar inom fastigheten eller fastigheterna som kan påverkas av åtgärden.

Den som äger eller brukar en fastighet är skyldig att genast informera om en förorening upptäcks. Innan en sanering sedan startar ska den anmälas till kommunens miljöavdelning. Anmälan ska göras även om en förorening är känd sedan tidigare. Läs mer på din kommuns hemsida.


Ljungskile Trävaru AB

Konungsberg 507

459 94, Ljungskile

0522-633 533

info@ljungskiletravaru.se